President:  Kalliopi Kounis

Vice President: Eleni Ginis

Treasurer: Maria Dounoulis

Recording Secretary: Stavroula Economides

Corresponding Secretary: Fotene Smith